Katalog cen jednostkowych robót i obiektów drogowych


Zawiera największą i w najwyższym stopniu aktualną bazę cen jednostkowych rynkowych. Zgodnie z nowymi przepisami eliminującymi obligatoryjne podstawy kosztorysowania.

Opodatkowanie usług budowlanych


Prywatna własność nieruchomości to jedynka z fundamentów ustroju społeczno-gospodarczego Rzeczypospolitej Polskiej. Nieograniczona własność prowadziłaby jednak do samowoli i anarchii, w następstwie tego prawo własności nieruchomości podlega licznym ograniczeniom administracyjnoprawnym ustanawianym w sprawie zabezpieczenia interesu publicznego. Prezentowana monografia jest próbą przekrojowego ujęcia zagadnienia administracyjnoprawnych ograniczeń prawa własności nieruchomości z uwzględnieniem podejścia interdyscyplinarnego. Pozycja bibliograficzna jest skierowana także do osób zajmujących się naukami prawnymi, przede wszystkim prawem administracyjnym, cywilnym i konstytucyjnym, w jaki sposób i do pracowników organów administracji publicznej, przedstawicieli zawodów prawniczych również wszystkich zainteresowanych kwestią administracyjnoprawnej sytuacji właściciela nieruchomości w Rzeczypospolitej Polskiej. Artykuł adresowana do radców prawnych, adwokatów, aplikantów, żaków prawa i administracji, pracowników administracji, jacy uczestniczą w procesie uchwalania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i biorą współpraca w procesie stosowania prawa. Publikacja pdf zawiera peryfraza przemian w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wynikające z ustawy o odpadach. Autorzy zaprezentowali także teraźniejszy przebieg prac legislacyjnych połączonych z reformą regulacji prawnych dotyczących procesu inwestycyjno-budowlanego, wskazali też pewne rozwiązania, jakie mogą przyczynić się do poprawy jakości projektowania i zagospodarowania przestrzennego. Czytelnik znajdzie tutaj również przegląd procedur planistycznych w ujęciu porównawczym także wybór najważniejszych i najciekawszych orzeczeń sądów administracyjnych.

Czym się zajmujemy


Administracyjnoprawne aspekty inwestycji

Praca przeznaczona dla prawników, studentów prawa i administracji oraz pra...

Cywilne wzory umów

Cywilne wzory umów oświadczeń wniosków i pozwów z zakresu prawa nieruchomo�...

Bezpieczeństwo umowach budowlanych

Zaletą artykułu jest płyta CD, na której umieszczono wszystkie ujęte w publ...

Bezpieczeństwo umów procesie

Praca z umów w procesie budowalnym stanowi poradnik dla kierowników budowy...

Opodatkowanie usług budowlanych

Prywatna własność nieruchomości to jedynka z fundamentów ustroju społeczno-gospodarczego Rzeczypospolitej Polskiej. Nieograniczona własność prowadziłaby jednak do samowoli i anarchii, w następstwie tego prawo własności nieruchomości podlega licznym ograniczeniom administracyjnoprawnym ustanawianym w sprawie zabezpieczenia interesu publicznego. Prezentowana monografia jest próbą przekrojowego ujęcia zagadnienia administracyjnoprawnych ograniczeń prawa własności nieruchomości z uwzględnieniem podejścia interdyscyplinarnego. Pozycja bibliograficzna jest skierowana także do osób zajmujących się naukami prawnymi, przede wszystkim prawem administracyjnym, cywilnym i konstytucyjnym, w jaki sposób i do pracowników organów administracji publicznej, przedstawicieli zawodów prawniczych również wszystkich zainteresowanych kwestią administracyjnoprawnej sytuacji właściciela nieruchomości w Rzeczypospolitej Polskiej. Artykuł adresowana do radców prawnych, adwokatów, aplikantów, żaków prawa i administracji, pracowników administracji, jacy uczestniczą w procesie uchwalania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i biorą współpraca w procesie stosowania prawa. Publikacja pdf zawiera peryfraza przemian w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wynikające z ustawy o odpadach. Autorzy zaprezentowali także teraźniejszy przebieg prac legislacyjnych połączonych z reformą regulacji prawnych dotyczących procesu inwestycyjno-budowlanego, wskazali też pewne rozwiązania, jakie mogą przyczynić się do poprawy jakości projektowania i zagospodarowania przestrzennego. Czytelnik znajdzie tutaj również przegląd procedur planistycznych w ujęciu porównawczym także wybór najważniejszych i najciekawszych orzeczeń sądów administracyjnych.

Najnowsze artykuły


Bądźmy w kontakcie


Zadzwoń lub napisz do nas, a my odpowiemy Tobie jak najszybciej!

818-002-6755