Archiwizacja dokumentacji pracowniczej


techniczne aspekty elektronizacji

techniczne aspekty elektronizacji akt osobowych, wymagania wobec systemów teleinformatycznych dokonane w ostatnim czasie zmiany w prawie pracy dodatkowo w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych i w ustawie o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach wpływają na przymus dostosowania do tych przemian sposobu prowadzenia i obsługi.

Dodany: 2020-03-31 | Kategoria: Inne
Komentarze: 1