czym zajmuje sie prawo finansowe


kwalifikacja umowy leasingu bilansowo i podatkowo

kwalifikacja umowy leasingu bilansowo i podatkowo operacyjnego. W obrocie gospodarczym u umów leasingu operacyjnego i finansowego funkcjonuje także tzw. leasing zwrotny. Umowa taka polega na tym, że przedsiębiorca sprzedaje własny środek trwały firmie leasingowej, a z kolei zawiera z nią umowę leasingu na mocy, której w dalszym ciągu go użytkuje. Głównym celem zawarcia takiej umowy jest udoskonalenie.

Dodany: 2020-04-30 | Kategoria: Inne
Komentarze: 0