do jakiej kwoty zamówienia publiczne


Wzory zgód i klauzul informacyjnych Wykazywanie rozliczalności

Wzory zgód i klauzul informacyjnych. Wykazywanie rozliczalności przetwarzania. Z jednej strony RODO oszczędnie wskazuje, jakie dokumenty ma posiadać administrator danych czyli podmiot przetwarzający, lecz równocześnie obliguje do wykazania, a więc udokumentowania stosowania się do jego postanowień. Artykuł ma na celu wskazanie listy dokumentów, których istnienie, skonstruowanie, analizę, zmiany, wdrożenie, dysponent.

Dodany: 2020-04-17 | Kategoria: RODO
Komentarze: 1