jak wdrożyć pracownicze plany kapitałowe


PPK 2020 w jednostkach samorządu terytorialnego obowiązkiem

PPK 2020 w jednostkach samorządu terytorialnego obowiązkiem wynikającym z ustawy o PPK, każdego pracodawcy, w tym jednostek sektora finansów publicznych, jest terminowe utworzenie PPK, rozumiane jako dokonanie wyboru instytucji finansowej zarządzającej PPK oraz zawarcie umów składających się na PPK. Program szkolenia koncentruje się na przybliżeniu czynności jakie należy podjąć, iżby sporządzić się także z sukcesem.

Dodany: 2020-02-21 | Kategoria: PPK
Komentarze: 2


Od stycznia roku pracodawcy wypełniają nowy wzór

Od stycznia roku pracodawcy wypełniają nowy wzór świadectwa pracy. Ponadto od stycznia zlikwidowano kłopotliwy obowiązek wydawania świadectw pracy po miesiącach trwania umów terminowych. Świadectwo pracy wydajemy obecnie dopiero wtedy, jak przerwa między umowami (terminowymi lub bezterminowymi) jest dłuższa niż dni. Jednak są też przepisy przejściowe,.

Dodany: 2020-02-15 | Kategoria: PPK
Komentarze: 5