karta nauczyciela art 20


Odwołanie od oceny pracy Status prawny pracowników samorządowych

Odwołanie od oceny pracy. Status prawny pracowników samorządowych został szczegółowy odrębną pragmatyką służbową w PracSamU. Celem ustawodawcy było stworzenie warunków zapewniających zawodowe, rzetelne i bezstronne wykonywanie zadań publicznych przez samorząd terytorialny. W PracSamU uregulowano wybrane aspekty wynikające.

Dodany: 2020-05-02 | Kategoria: Inne
Komentarze: 1