klasyfikacja budżetowa a plan kont


Klasyfikacja budżetowa 2020

Klasyfikacja budżetowa 2020 opłata adiacencka ma na celu uporządkowanie i uzupełnienie informacji uczestników w obszarze zasad rachunkowości budżetowej, polityki rachunkowości dodatkowo klasyfikacji budżetowej. Artykuł skierowane jest do głównych księgowych również pracowników służb finansowo – księgowych jednostek sektora finansów publicznych. Zakres dokumentacji opisujący przyjęte normy (politykę) rachunkowości (wzory instrukcji obiegu i kontroli.

Dodany: 2020-02-21 | Kategoria: Klasyfikacja budżetowa 2020
Komentarze: 2