kodeks cywilny zobowiązania komentarz


Strona www jest przeznaczony zwłaszcza

Strona www jest przeznaczony zwłaszcza dla prawników pragmatyków – sędziów, adwokatów, radców prawnych, rejentów również aplikantów, którzy szukają zwięzłych, a zarazem wyczerpujących odpowiedzi na skomplikowane pytania z zakresu prawa cywilnego materialnego. Autorami bloga są profesorowie i adiunkci z renomowanych uczelni prawniczych również z Polskiej Akademii Nauk, a wyjątkowo doświadczeni prawnicy praktycy wykonujący zawody: sędziego, adwokata, radcy prawnego i notariusza. Artykuł jest wyczerpującym.

Dodany: 2020-02-13 | Kategoria: Prawo
Komentarze: 1