nauka księgowania na kontach


Funkcja ewidencyjna rachunkowa księgowa klasyfikacji

Funkcja ewidencyjna (rachunkowa, księgowa) klasyfikacji budżetowej. Podstawą prawną uznawana jest recepta prawna zawarta w ustawach i aktach wykonawczych, określająca aspekt upełnomocnień dodatkowo obowiązków podmiotów, do jakich jest ona skierowana W przypadku ewidencji księgowej prowadzonej przez oświatowe jednostki budżetowe obowiązujący system prawny przewiduje nieco.

Dodany: 2020-06-17 | Kategoria: Inne
Komentarze: 0


3 plan kont organizacji pozarządowej; 4 reguły

Zobacz gdzie wysłać sprawozdanie merytoryczne fundacji i wzór sprawozdania finansowego – po raz pierwszy za 2019 rok nowy układ zgodnie z załącznikiem nr 6 do ustawy o rachunkowości! Obecne wydanie publikacji o fundacjach i stowarzyszeniach zważa szereg nader ważnych zmian dla fundacji i stowarzyszeń wynikających z nowelizacji ustawy o rachunkowości, bieżących od 26 stycznia 2019 r., w tym: 1) nowy zależność sprawozdania finansowego przeznaczonego wyłącznie na rzecz organizacji.

Dodany: 2020-06-17 | Kategoria: Rachunkowość
Komentarze: 0