ochrona danych osobowych COVID19


Przetwarzanie danych osobowych

Przetwarzanie danych osobowych Policji komentarz. Wykaz ważniejszych aktów prawnych. Wykaz ważniejszych norm z zakresu bhp. Normy pomieszczeń pracy. Temperatura pomieszczeń pracy. Natężenie oświetlenia elektrycznego w niektórych pomieszczeniach. a) we wnętrzach. b) na zewnątrz. Pomieszczenia higienicznosanitarne. Normy transportu ręcznego na rzecz dorosłych. Normy transportu ręcznego na rzecz młodocianych. Odległości bezpieczeństwa.

Dodany: 2020-04-08 | Kategoria: RODO
Komentarze: 0