podstawa zfśs 2020


ZFŚS 2020 objęcie opieka socjalną osób niebędących

ZFŚS 2020 objęcie opieka socjalną osób niebędących pracownikami danego zakładu blog o ZFŚS skierowane jest do osób zajmujących się tematyką ZFŚS, które posiadają poprzednio podstawową wiedzę w tym obszarze i są zainteresowane jej poszerzeniem. Blog o ZFŚS ma na celu kompleksowe przedstawienie zagadnień połączonych z Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych wraz z omówieniem przemian na 2020 r. Blog o ZFŚS zostanie przeprowadzone w formie prezentacji multimedialnej uzupełnionej o przykłady.

Dodany: 2020-02-21 | Kategoria: ZFŚS 2020
Komentarze: 2