PPK 2020 budżetówka


PPK 2020 w jednostkach samorządu terytorialnego obowiązkiem

PPK 2020 w jednostkach samorządu terytorialnego obowiązkiem wynikającym z ustawy o PPK, każdego pracodawcy, w tym jednostek sektora finansów publicznych, jest terminowe utworzenie PPK, rozumiane jako dokonanie wyboru instytucji finansowej zarządzającej PPK oraz zawarcie umów składających się na PPK. Program szkolenia koncentruje się na przybliżeniu czynności jakie należy podjąć, iżby sporządzić się także z sukcesem.

Dodany: 2020-02-21 | Kategoria: PPK
Komentarze: 2