procedury celne przy eksporcie


Regulamin kontrolą zarządczą

Regulamin kontrolą zarządczą. W lekturze całościowo wyjaśniono zagadnienia ewidencji księgowej, inwentaryzowania i wykazywania w sprawozdawczości odsetek od: zaległości podatkowych, nieterminowo regulowanych należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym także niepodatkowych należności budżetowych. Czytelnik pozna reguły naliczania, zaokrąglania, przedawnienia i windykacji odsetki dodatkowo możliwości udzielania ulg w ich zapłacie. Autor publikacji wskazuje również okoliczności, w.

Dodany: 2020-04-19 | Kategoria: Akcyza
Komentarze: 1