Użyteczność rachunku przepływów pieniężnych


Wycena wartości godziwej Zmiany w ustawie o biegłych rewidentach

Wycena wartości godziwej. Zmiany w ustawie o biegłych rewidentach komentarz. Do aktywów pieniężnych zalicza się także inne aktywa finansowe, w tym w szczególności naliczone odsetki od aktywów finansowych. Jeżeli aktywa te są płatne lub wymagalne wewnątrz miesięcy od czasu ich otrzymania, wystawienia, nabycia czyli założenia (lokaty),.

Dodany: 2020-04-17 | Kategoria: Inne
Komentarze: 0