wniosek o uchylenie uchwały rady gminy


Gmina i Wnioski do Komisji statutowej

Gmina i Wnioski do Komisji statutowej wiedzy w zakresie organizacji i zarządzania sesjami rady miasta a także poszczególnych funkcji i upełnomocnień w zarządzaniu jednostkami samorządu terytorialnego, będącego wynikiem prawidłowej współpracy pomiędzy organem stanowiącym i wykonawczym. Wypracowanie Porządek obrad (wprowadzanie zmian) prawidłowych zasad działania i współpracy organów.

Dodany: 2020-02-28 | Kategoria: Prawo
Komentarze: 1