zatrudnianie cudzoziemców na czarno


Legalna pobyt cudzoziemca Praca zdalna zamkniecie zakładu

Legalna pobyt cudzoziemca Praca zdalna zamkniecie zakładu wprowadzane uregulowania ustawowe wynikające z ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach powiązanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych odnoszą się do także do cudzoziemców. W obliczu narastającego zagrożenia wprowadzono zakazy dotyczące cudzoziemców również.

Dodany: 2020-06-04 | Kategoria: Inne
Komentarze: 0