Zestawienia i raporty w programie


Samodzielny księgowy Odpowiedzialność za

Samodzielny księgowy - Odpowiedzialność za księgi rachunkowe jest kompleksowe przygotowanie słuchacza do wykonywania zawodu księgowego (kod zawodu 241103), który został ujęty w klasyfikacji zawodów i specjalności wprowadzonej rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy również aspektu jej stosowania (Dz. U. z 2014r., poz. 1145). Uczestnicy poznają wszelkie.

Dodany: 2020-06-03 | Kategoria: Księgowość
Komentarze: 0