PZP od 2021 roku Nieprawidłowości


PZP od 2021 roku Nieprawidłowości w zamówieniach wyłączonych z Pzp jest reprezentacja teoretycznych zagadnień również praktycznych doświadczeń i rozwiązań w obszarze wydatkowania środków o wartości nieprzekraczającej 30 tys € z uwzględnieniem zasad udzielania zamówień poniżej 130 tys zł wiążących od 1 stycznia 2021 roku dodatkowo innych zamówień wyłączonych ze stosowania ustawy Pzp ze szczególnym uwzględnieniem zmian w systemie zamówień publicznych i konsekwencji z tym zgrupowanych Istotnym zagadnieniem dotyczącym zamówień wyłączonych ze stosowania ustawy jest posiadanie poprzez zamawiającego procedur udzielania zamówień umożliwiających efektywne i oszczędne wydatkowanie środków publicznych oraz racjonalne i celowe dokonywanie zakupów Dlatego też przedstawione zostaną tak jak normy tworzenia i stosowania adekwatnych i skutecznych procedur z uwzględnieniem najciekawszych procedur stosowanych przez zamawiających Artykuł skierowany jest do kierowników jednostek sektora finansów publicznych pracowników jednostek organizacyjnych odpowiedzialnych za dokonywanie zakupów dla jakich wyłączony jest obowiązek stosowania ustawy Pzp (szkoły przedszkola OPS PCPR urzędy gmin starostwa powiatowe) pracowników odpowiedzialnych za działanie systemu kontroli zarządczej w tym zarówno audytorów wewnętrznych oraz pracowników kontroli wewnętrznej. Zobacz Zasady szacowania wartości zamówienia, agregowanie zamówień pod kątem łącznego szacowania wartości, zasady dotyczące grupowania zamówień na podstawie tożsamości przedmiotowej podmiotowej i czasowej, tożsamość przedmiotowa w przypadku zakupu dostaw i usług również w zakresie robót budowlanych, tożsamość czasowa jako perspektywa planowania zamówień w odniesieniu do roczności budżetu, wieloletnich planów finansowych także wzorców unijnych, tożsamość podmiotowa – jak badać sektor wykonawców/dostawców, tolerowany i nieuprawniony podział zamówienia na części, szacowanie wartości zamówień nieprzewidzianych czym jest obiektywna nieprzewidywalność zakupów, nowa okoliczność nieznana w momencie wszczęcia postępowania, Procedury udzielania zamówień wyłączonych z obowiązku stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych, objaśnienie zamówień bagatelnych w nowej ustawie Pzp, zestaw danych zamówień wyłączonych z Pzp mając na uwadze na przedmiot zamówienia z uwzględnieniem nowej ustawy Pzp, procedura udzielania zamówień podprogowych – jaki zwyczaj wybrać, tryb ofertowy negocjacyjny przetarg wg Kodeksu Cywilnego oznacza to zakupy w sklepie – z półki, pojęcie oferty w Kodeksie cywilnym w odniesieniu do zamówień wyłączonych, efektywne formy upublicznienia zamówienia, obowiązek publikacji ogłoszeń w Biuletynie, Zamówień Publicznych na rzecz zamówień powyżej 50 tys zł, definicja najkorzystniejszej czego dotyczą nowe prawo zamówień publicznych oferty, ocena ofert i wybór oferty najkorzystniejszej, dokumentowanie postępowania, Umowa w zamówieniach podprogowych, objaśnienie umowy oraz przesłanka prawna, forma umowa o zlecenie publiczne – czy zawsze wymagana jest gatunek pisemna, opis warunków wykonania umowy, dopuszczalność przemian umowy, Zamówienia poniżej 30 tys € w projektach unijnych w świetle wytycznych dot kwalifikowania wydatków, zasady udzielania zamówień publicznych w projektach unijnych, wytyczne dla zamówień wyłączonych z Pzp, obowiązek stosowania reguły konkurencyjności w ujęciu podmiotowym i przedmiotowym, ścieżka postępowania na rzecz zasady konkurencyjności, zamówienia publiczne poniżej 50 tys zł, obowiązki informacyjne, zapytania ofertowe – co muszą zawierać do kogo kierujemy, różnica pomiędzy zapytaniem ofertowym a rozeznaniem cenowym rynku, kryteria wyboru oferty w zasadzie konkurencyjności, wybór oferty i zawarcie umowy z wykonawcą, obowiązki informacyjne po udzielonym zamówieniu, Pozostałe zamówienia publiczne wyłączone z obowiązku stosowania ustawy, wartość nie przekracza wartości progów unijnych z uwzględnieniem przepisów, zamówienia publiczne w zakresie aktywności badawczej naukowej i rozwojowej, zamówienia w aktywności kulturalnej, zamówienia w zakresie aktywności oświatowej, zamówienia realizowane w specjalnej strefie rewitalizacji, Wewnętrzne procedury zamówień publicznych, czyli istnieje obowiązek posiadania wewnętrznych procedur – zdefiniowanie podstawy oraz otoczenia prawnego, procedury wewnętrzne a wewnętrzny system zarządzania (standardy kontroli zarządczej od jakiej kwoty nowe prawo zamówień publicznych a dokumentowanie procesów i zadań), cel wdrażania procedur wewnętrznych, zasady konstruowania procedur – co procedury winny zawierać, zakres niezbędny z punktu widzenia prawa również wewnętrznych potrzeb zamawiającego, reprezentacja i omówienie przykładowych regulaminów udzielania zamówień publicznych, Nieprawidłowości w zamówieniach wyłączonych z Pzp, przegląd na ogół popełnianych błędów, odpowiedzialność i skutki z tytułu naruszenia dyscypliny finansów publicznych, odpowiedzialność i skutki w przypadku wzorów unijnych

Tagi dla artykułu

czego dotyczą nowe prawo zamówień publicznych, od jakiej kwoty nowe prawo zamówień publicznych, przetargi a zamówienia publiczne 2020, zamówienia publiczne 2020 art 67, zamówienia publiczne 2020 audyt, zamówienia publiczne 2020 euro, zamówienia publiczne 2020 ustawa

Komentarze: 1


noavatar.png
Dominik Borek w powiązanych usługach turystycznych 2020-05-16

Wspaniały beat! Chcę ćwiczyć podczas zmiany witryny, jak mogę zapisać się na bloga? Konta pomogły mi zaakceptować ofertę. Miałem niewiele do zrozumienia, że ​​twoja transmisja oferowała jasny pomysł